MARIUSZ TARKAWIAN DUŻO RYSUNKÓW

Otwarcie: 12.02.2016, godz.: 18.00

Czynna do: 24.03.2016, w godz.: pon.-sob. 12.00-18.00

Mariusz Tarkawian - Dużo rysunków

Niemal 11 lat temu, w 2005 roku, w czasie przygotowań do wystawy Nova Biała w lubelskiej Galerii Białej, pojawił się – jako wolontariusz – Mariusz Tarkawian, rocznik 1983. Bardzo szybko okazało się, że w krótkich przerwach, w trakcie realizacji wystawy, rysował i notował wypowiedzi artystów oraz wolontariuszy. Powstały wówczas pierwsze Rysunki podejrzane, które stały się cyklem debiutanckim. Do marca 2006 roku Mariusz Tarkawian, stając się kronikarzem Białej, stworzył pierwszy zbiór, liczący ponad 200 rysunków, które w niezwykły sposób rejestrowały wydarzenia w galerii.

Prace te prezentujemy ponownie po 10 latach, przypominając tym samym artystyczny debiut Tarkawiana.

Artysta stał się niestrudzonym, pracowitym i bardzo uważnym obserwatorem i miłośnikiem przede wszystkim świata sztuki. Stąd w jego dorobku rozliczne cykle, na które składają się setki i tysiące rysunków, jak np. W poszukiwaniu sztuki, Potencjalni artyści czy W przewidywaniu sztuki. W tym skrupulatnym liczeniu prac oraz rejestrowaniu rzeczywistości Tarkawian działa jak Edward Dwurnik – klasyk polskiego malarstwa, który konsekwentnie od ponad 45 lat komentuje i opisuje polską rzeczywistość. Dla Tarkawiana podstawową inspiracją jest przede wszystkim świat sztuki – polskiej i światowej – dawnej i aktualnej – również sztuka w przyszłości. Rysuje także faunę i florę, wybrane przedmioty, zjawiska czy wydarzenia społeczne i polityczne, zarówno polskie, jak międzynarodowe (w cyklu 366 obrotów).

Ołówek, marker, rzadziej pędzel, są jego narzędziem warsztatowym, które używa w zależności od powierzchni. Jedną z większych realizacji, bezpośrednio na ścianach, pt. Kolokwium historii sztuki i cywilizacji, Mariusz Tarkawian stworzył w latach 2007-2009. Był to monumentalny, o długości 50 m, rysunek w korytarzu, w nieużytkowanym skrzydle Centrum Kultury w Lublinie. (Został niestety zniszczony wskutek remontu budynku przed kilkoma laty). Jego przypomnienie stanowić będzie realizacja w korytarzu, która, jak pierwowzór, powstanie bezpośrednio na ścianie korytarza.

Artysta jest autorem komiksu pt. Contemporary Art Book, który również prezentujemy w Białej, podobnie jak dyplom na Wydziale Artystycznym z 2009 roku. Tarkawian tworzy również muzykę oraz współpracuje od lat z Lubelskim Informatorem Kulturalnym ZOOM.

 

SALA PODWÓJNA

 

IMG_1016

IMG_1027

Mariusz Tarkawian pojawił się w Galerii Białej po raz pierwszy w 2005 roku, będąc studentem I roku Edukacji Artystycznej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie i jako wolontariusz uczestniczył w montażu wystawy Nova Biała.
W trakcie realizacji, tej największej w historii galerii manifestacji lubelskiej sztuki, rysował i notował wypowiedzi artystów oraz wolontariuszy. Powstały wówczas pierwsze Rysunki podejrzane, które stały się jego debiutanckim cyklem. Zostały one włączone do Novej Białej.

Do marca 2006 roku Tarkawian, będąc swoistym kronikarzem Białej, stworzył pierwszy zbiór, liczący ponad 200 prac, które okazały się oryginalnym zapisem wydarzeń, odbywających się w galerii.
Oprócz rysunków z wymienionej wystawy powstały następne, dotyczące kolejnych prezentacji w Białej: Eksperymentalne Studio Anatomiczne Roberta Kuśmirowskiego, Percipere Elizy Galey, wystawy Leona Tarasewicza, Małgorzata Bogny Burskiej oraz W prasie dzisiejszej i niegdysiejszej Anny Nawrot.

Jeden rysunek w tym cyklu narysował Robert Kuśmirowski.
Prace te prezentujemy ponownie po 10 latach, przypominając artystyczny debiut Mariusza Tarkawiana.

 

IMG_1006

Galeria Manhattan to cykl rysunków, które Mariusz Tarkawian dedykował znanej łódzkiej galerii sztuki współczesnej. Na bazie archiwalnej dokumentacji fotograficznej powstała zagęszczona kolekcja prac i artefaktów.  Po raz pierwszy cykl ten był prezentowany w Galerii Manhattan w 2015 roku.

 

IMG_0998

 

 

IMG_1014

Contemporary Art Book, 2009  Jest to komiks, który składa się z 68 rysunków, będących wynikiem kompilacji różnorakich dzieł sztuki współczesnej polskiej i zagranicznej oraz z 18 odręcznych wykazów prac, zawierających imiona i nazwiska artystów, tytuły i rok powstania narysowanych pierwowzorów.

 

IMG_1020

Klub Centrala działał w budynku Centrum Kultury w latach 2003-2009. Jako jeden z niewielu klubów w Lublinie realizował ambitną wizję muzyczną i artystyczną, prezentując najbardziej ekstremalne odmiany współczesnej muzyki elektronicznej. Bywalcami Centrali byli najczęściej młodzi artyści, związani z działaniami muzycznymi, wizualnymi i teatralnymi. Jednym z nich był Mariusz Tarkawian, który udokumentował w formie rysunków liczne wydarzenia, w których brał udział w latach 2006-2009. Prezentujemy tylko niektóre wybrane prace z tej dokumentacji, liczącej ponad 130 rysunków.

 

SALA DŁUGA

 

IMG_1031

IMG_1067

IMG_1063

IMG_1043

Czas odzyskany jest pracą dyplomową z 2009 roku, zrealizowaną w Pracowni Rysunku, pod kierunkiem prof. Jana Gryki, na Wydziale Artystycznym w Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Mariusz Tarkawian napisał o tym projekcie: „Przerysowuję wszystkie swoje prace, które zrobiłem do dzisiaj, niektóre rysuję z pamięci, gdyż część z nich zaginęła. …  Chcę podsumować mój czas związany z rysowaniem, podświadomie staram się udowodnić, że nie był to czas stracony… kiedy i z jakich powodów, jakiś rysunek może być odbierany jako sztuka? Co o tym decyduje i jakie warunki trzeba spełnić, aby tak się właśnie stało?…”

 

KORYTARZ

IMG_0935

IMG_0958

IMG_0985

IMG_0996

Jedną z większych realizacji, pt. Kolokwium z historii sztuki i cywilizacji, wykonaną bezpośrednio na ścianach, Mariusz Tarkawian stworzył w latach 2007-2009. Był to monumentalny, o długości 50 m, rysunek w korytarzu, w nieużytkowanym skrzydle Centrum Kultury w Lublinie. Został  on zniszczony wskutek remontu budynku przed kilkoma laty.

Na podstawie, wydanego przez Galerię Białą, albumu z dokumentacją tamtej realizacji artysta otworzył część pierwowzoru.

 

PATIO

IMG_0861

 

IMG_0878

IMG_0877

Pierwsza wersja tej pracy pt. Pokój była eksponowana na wystawie Wojna i Pokój w Galerii Labirynt w Lublinie w 2015 roku.
Prezentowana obecnie została przez artystę ukończona w trakcie montażu wystawy.

 

IMG_0864

Tribute to Araki, 2015 – Mariusz Tarkawian zainspirował się dziełami Nobuyoshi Araki’ego, najbardziej uznanego japońskiego fotografa o znaczeniu światowym. Artysta ten wydał ponad 400 autorskich albumów fotograficznych. W swoich odważnych aktach czerpie z bogatej japońskiej tradycji przedstawień erotycznych.

 

IMG_0872

Prezent, 2016 – Kolejna wersja, wciąż rozwijanego motywu fauny i flory twórczości Mariusza Tarkawiana.

 

IMG_0870

Ptaki  Gwinei, 2016

 

SALA DOLNA

IMG_0895

IMG_0931

IMG_0901

IMG_0915

Mariusz Tarkawian jest uważnym obserwatorem świata sztuki, stąd w jego dorobku rozliczne cykle, na które składają się setki, a nawet tysiące rysunków. Są one przez niego skrupulatnie liczone i oznaczane. Podstawową inspiracją do ich powstania jest fascynacja sztuką polską i światową, dawną i aktualną a nawet tą z przyszłości.

W poszukiwaniu sztuki jest cyklem, który artysta rozpoczął w 2006 roku i kontynuuje do tej pory. Liczy ponad 2 300 prac. Na wystawie znajdują się oryginały oraz przede wszystkim kopie rysunków, które są w licznych kolekcjach w kraju i za granicą. Powstały one w 2016 roku. Cykl ten nigdy nie był eksponowany w takiej skali.

Cykl W przewidywaniu sztuki powstał w 2008 roku i wciąż jest kontynuowany. Rysownik tworzy na bazie twórczości wybranych artystów własne fantastyczne i futurystyczne wyobrażenie ich przyszłych dzieł. Na wystawie  prezentujemy tylko część tego cyklu.