EDU w BIAŁEJ

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Otwarcie: 19.02.2015 godz. 15.00-17.00

SONY DSC

 

EDU w BIAŁEJ czyli co zrobić ze sztuką współczesną

19.02.2015 / czwartek / godz. 15.00-17.00

Zapraszamy szczególnie nauczycieli przedmiotów artystycznych i wiedzy o kulturze.

Celem warsztatów jest wypracowanie form współpracy między szkołami, a galerią, tak aby odpowiedzieć na potrzeby
środowiska, uwzględniając jego specyfikę i możliwości.

Pokażemy jak wykorzystać sztukę współczesną, by zachęcić młodych ludzi do otwartości na nieznane, świadomego odbioru rzeczywistości, zadawania pytań i twórczego, krytycznego myślenia.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: wawiorkaj@gmail.com

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty uczestnictwa.