Hege Lønne Formy równoważne

Otwarcie: 22.06.2011, godz.: 18.00

Czynna do: 15.07.2011, w godz.: od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-17.00

SONY DSC

Wystawa indywidualna Hege Lønne Formy równoważne obejmuje rzeźby oraz projekcje wideo składające się na instalację specjalnie przygotowaną do Galerii Białej.

Formy równoważne są połączeniem języka natury z językiem sztuki i podkreślają równouprawnienie elementów naturalnych i sztucznych – reprezentujących „sztuczność natury” oraz „naturalność sztuki”. Każda, idealnie wyważona kompozycyjnie i konstrukcyjnie praca, jest równoważna z pozo-stałymi prezentowanymi na wystawie.

Najnowsze dzieła artystki, w tym te pokazywane w ramach wystawy Formy równoważne, stanowią rozwinięcie jej aktualnych zainteresowań, przed wszystkim związków człowieka i natury oraz abstrakcyjnej rzeźby jako autonomicznej formy sztuki, przywodzącej na myśl międzynarodowy modernizm, w szczególności lata 50. i 60. XX wieku.

Rzeźba, towarzysząca Hege Lønne od początku jej kariery artystycznej, posługuje się językiem natury, jednakże jej forma jest całkowicie podporządkowana koncepcjom artystki. Rzeźby zachęcające swym kształtem do dotykania, są rezerwuarem sensualności i zmysłowości, stanowią potencjał dla różnych interpretacji, w tym tych eksplorujących pozarozumowe doświadczenia i głębię podświadomości. Autonomiczna forma, którą jest rzeźba, stanowi element rozbudowanych instalacji artystki, konstelacji form czasoprzestrzennych, dających się najlepiej określić mianem wystawy jako medium.

Sama forma wystawy odwołuje się do historii wystawiennictwa w szczególności, do lat 60.
XX wieku i „eksperymentalno-klasycznych” metod pokazywania sztuki. Wewnątrz pomieszczenia Galerii Białej został zbudowany długi podest, załamany w dwóch miejscach, odpowiadający kształtowi sali wystawowej i stanowiący podstawę do pokazania rzeźb. Postument ten z jednej strony w naturalny sposób organizuje przestrzeń wystawienniczą (ustawiony centralnie wzdłuż osi pomieszczenia), z drugiej zaś wyznacza kierunek projekcji wideo na ścianie, wprowadzając dodatkowy element iluzji przestrzeni korespondującej z trójwymiarowymi rzeźbami oraz minimalistyczną aranżacją przestrzeni. Wystawienniczy „gest”, podobnie jak sam charakter wystawy, wskazują, że sztuka może być jednocześnie klasyczna i eksperymentalna. Podkreślają tym samym potencjał eksperymentów w historii, dalekich jednak od stylizacji na sztukę dawną, czy nostalgicznego patrzenia w przeszłość.

Dwie prace wideo skonstruowane w oparciu o minimalną narrację i na pierwszy rzut oka przypominające nieruchome obrazy fotograficzne, są opowieścią o naturze pojmowanej jako niekontrolowana siła pełna tajemnic i niebezpieczeństw, intrygująca i uwodząca człowieka swym pięknem. Pierwsza projekcja pokazuje wysokie drzewa odbite w niewielkim lustrze wody, w drugiej natomiast mamy do czynienia z sytuacją, gdzie kamienny las żyje swoim własnym życiem.

Michał Jachuła

Hege Lønne (ur. 1961) mieszka i pracuje w Warszawie. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Kunstakademiet i Trondheim. Tworzy wideo, rzeźby, instalacje i prace tekstualne. Wystawiała m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2008), Galerii Czarna, Warszawa (2009), CCS Bard College, Annandale-on-Hudson, New York (2010).