IRENA NAWROT Fotografie z odzysku

Otwarcie: 22.01.2010, godz.: 18.00

Czynna do: 19.02.2010, w godz.: pon.-pt. w godz. 11.00-17.00

SONY DSC

Irena Nawrot jest związana z Białą od początku jej działalności (pierwszy udział w wystawie Wieża Bab w 1985 roku). Artystka od lat konsekwentnie zajmuje się fotografią, w której odnosi się do ciała, wizerunku swojego i najbliższych, rejestrując upływ czasu. Na wystawie m.in. prezentuje zdjęcia, które wykonała w przeszłości. Następnie poddała je artystycznej przeróbce, polegającej na połączeniu setek fotografii za pomocą ręcznego ściegu nićmi, w niezwykłe przeobrażenia, kojarzone z serwetami, makatkami. Prace te dają wgląd w całą jej dotychczasową twórczość. Wystawie towarzyszyć będzie katalog z dokumentacją prac i tekstem Gabrieli Jarzębowskiej.

Irena Nawrot pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.