O Galerii

Galeria Biała pracuje nieprzerwanie od 1985 roku w ramach Centrum Kultury w Lublinie, które jest samorządową instytucją kultury. Jest niekomercyjną galerią autorską, którą prowadzą Anna Nawrot i Jan Gryka. W galerii pracuje również Piotr Wysocki (studio graficzne) oraz Katarzyna Bartnik.

Galeria stara się ukazywać nowe zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych przejawach i formach. Punktem wyjściowym programu galerii stała się chęć wytworzenia własnej przestrzeni artystycznej, budowanej na bazie aktualnej sztuki poszukującej i niekonwencjonalnej. Biała regularnie publikuje katalogi. Posiada swoje archiwum (dokumentacje wystaw, książki o sztuce, pisma artystyczne, filmy).

Biała zorganizowała blisko 400 wystaw i spotkań, w tym wystawy zbiorowe, prezentujące sztukę galerii poza Lublinem, m.in.:

oraz brała udział w międzynarodowych prezentacjach sztuki najnowszej jak na przykład Supermarket w Kulturhuset w Sztokholmie w 2011 roku.

W Białej debiutowali m. innymi: Mirosław Maszlanko, Wojciech Gilewicz, Robert Kuśmirowski, Eliza Galey, Mariusz Tarkawian, Michał Stachyra, Bogna Burska, Konrad Maciejewicz.

Galeria prezentowała sztukę artystów z Niemiec, Izraela, Belgii, Holandii,Czech, między innymi: Horsta Sagunskiego, Franka Fietzka, Sigrun Jakubaschke, Henka Vischa, Boaza Tala, Rudiego van Dijk, Pavla Doskocila.

W latach 1996-2013 Galeria realizowała program edukacyjny pn. Młode Forum Sztuki, dla studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i młodych, debiutujących artystów. W jego ramach odbyło się sto kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych. Program prowadził Jan Gryka.

W latach 1996-98 realizowany był projekt Nowe przestrzenie sztuki lat 90-tych (Mirosław Maszlanko, Piotr Kurka, Mikołaj Smoczyński, Grzegorz Klaman, Jan Gryka, Marek Kijewski, Mirosław Filonik, Leon Tarasewicz, Joanna Rajkowska, Joanna Hoffmann, Krzysztof Sołowiej, Agata Michowska, Sławomir Belina, Marek Targoński, Hanna Łuczak).

W latach 2003-2004 odbył się cykl wystaw Uwaga malarstwo! (Dorota Podlaska, Robert Maciejuk, Edward Dwurnik, Paweł Susid, Piotr C.Kowalski, Dominik Lejman, Leon Tarasewicz i Tomasz Ciecierski) a w latach 2006-2007 cykl wystaw najmłodszej sztuki lubelskiej pn. Biała klasa (Paulina Kara, Cezary Klimaszewski, Justyna Janusz, Anna Gryczka, Agnieszka Ciekot, Mariusz Tarkawian, Marcin Łukasiewicz, Kamil Stańczak, Michał Stachyra, Magdalena Bicz).

Galeria zorganizowała w latach 2005-2009 cztery wielkie wystawy zbiorowe w opuszczonych pomieszczeniach CK (Nova Biała, Transgresja wyobraźni, Remont generalny i Kolekcja alternatywna).

Rok 2010 to jubileusz 25-lecia i prezentacja cyklu wystaw artystów, współpracujących z Białą oraz realizacja projektu Podwórko sztuki, w ramach którego powstały stałe realizacje w przestrzeni (m.in. Jadwigi Sawickiej, Twożywa, Jana Gryki, Michała Stachyry, Tomasza Bielaka, Kamila Stańczaka, Ilony Oszust i innych)

W latach 2011-2014 realizowany był również cykl ende neu, skupiający się na krytycznej analizie sztuki najnowszej i prezentacji artystów, którzy proponują nowe rozwiązania. W jego ramach odbywały się koncerty, pokazy filmów, wystawy i spotkania. Program prowadził Piotr Pękala.

Od września 2013 roku galeria zajmuje znacznie większą przestrzeń wystawienniczą w macierzystej siedzibie Centrum Kultury przy ulicy Peowiaków 12.