PRZEJŚCIA GRANICZNE

PREZENTACJA GALERII 13 MUZ W LUBLINIE

Otwarcie: 15.05.2015, godz.: 18.00

Czynna do: 13.06.2015, w godz.: pon. - sob. 12.00-18.00

PRZEJSCIA GRANICZNE 2

Grupa Dizeno Creative /// Jakub Jasiukiewicz /// Piotr Klimek /// Robert Knuth i Jerzy Mazzol /// Urszula Kozak /// Paweł Kula /// Kamil Kuskowski /// Artur Malewski /// Justyna Olszewska /// Ked Olszewski /// Bartek Otocki /// Arkadiusz Piętak /// Piotr Skiba /// Damian Reniszyn /// Andrzej Wasilewski /// Agata Zbylut ///

PRZEJŚCIA GRANICZNE to wspólny projekt dwóch galerii – Białej z Lublina i 13 Muz ze Szczecina. Zakłada on naprzemienną prezentację sztuki, związanej z tymi dwoma lokalizacjami, w miastach oddalonych od siebie o ponad 700 kilometrów. Geograficzny dystans obu ośrodków od siebie, ich skrajne względem centrum usytuowanie, relacja wschód – zachód i bezpośrednia bliskość granic prowokują do porównania dorobku instytucji kultury, działających według odmiennych strategii wystawienniczych.

Artystów biorących udział w projekcie łączy z danym miastem szeroko rozumiane kryterium obecności. Może być ona permanentna, chwilowa, może też dotyczyć przeszłości – każdorazowo jednak wiąże się z nią wywieranie konkretnego i zauważalnego wpływu, odciskanie piętna, znakowanie terytorium i wyznaczanie GRANIC. To gra słów, zarówno „przejście” jak i „granica” mają wiele znaczeń i odnoszą się między innymi do fizycznego przejścia granicznego, które jednocześnie dzieli i łączy, sprowadzając się również do osobistych przejść i granic stojących nam na drodze, które udaje się, bądź nie udaje się nam pokonać.

Kuratorzy wystawy: Ked Olszewski i Bartek Otocki

16.05.2015, w czasie Nocy Muzeów, galeria czynna w godz. 18.00-0.00

6.06.2015, w czasie Nocy Kultury, galeria czynna w godz. 18.00-22.30

 

LOGA