MARIUSZ TARKAWIAN Contemporary Art Book

IMG_9478

Teka Mariusza Tarkawiana pt. Contemporary Art Book składa się z druku 68 rysunków stworzonych w 2009 r., które są wynikiem kompilacji różnorakich dzieł sztuki współczesnej polskiej i zagranicznej. Do prac dołączony jest wykaz użytych w komiksie dzieł, zawierający imiona i nazwiska artystów, tytuły i rok powstania narysowanych pierwowzorów. Całość umieszczona jest w tekturowej teczce, zawiązywanej na guziki, z wytłoczonym „gmerkiem” i sygnaturą autora.

Ilość stron: 69 luźnych kart w tekturowej teczce.
Format: 27 x 42 cm (1:1 wielkości oryginalnych prac).
Limitowany nakład: 200 egzemplarzy sygnowanych i numerowanych przez artystę.
Nakład wydrukowano na papierze Munken Print Cream 150 g/m2, w drukarni Petit.

Wydawca: © Galeria Biała, 2017

Cena: 200 zł

Do nabycia w kasie Centrum Kultury w Lublinie.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Galerii Białej, bądź telefonicznie +48 81 466 61 39 lub mailowo biala@ck.lublin.pl