Biała klasa

MARCIN ŁUKASIEWICZ Świadkowie

Otwarcie: 8.09.2006, godz.: 18.00

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marcin Łukasiewicz jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa obronił w 2005 roku, otrzymując Nagrodę Rektora UMCS za najlepszy dyplom artystyczny.

Już wówczas w jego malarstwie pojawiły się figuratywne wątki o dużym symbolicznym wyrazie z pogrążonymi w smutku i bezruchu postaciami dzieci. A architektoniczne tła o wielu perspektywach stały się miejscem przedziwnych scen – obcych i zderzonych ze sobą światów.

Malarstwo Łukasiewicza jest wieloznaczeniowe. Nawiązuje do estetyki renesansowych pejzaży i przestrzeni, które stają się polem do eksperymentów perspektywicznych. To, co dla malarzy renesansu było odkryciem dla młodego artysty jest bazą, na której poszukuje możliwości „przekłamania” perspektywy linearnej. Zmiana perspektywy jednakże nie powoduje, że wewnętrzne przestrzenie są nienaturalne czy też źle skonstruowane. Wręcz odwrotnie. Wydaje się, iż są one takie jak być powinny. Dopiero uważny wgląd w ich wnętrze powoduje, że odkrywamy w nich inne reguły perspektywiczne, które budują wizualne struktury nasycone znaczeniami. Te zabiegi tworzą zmiany nastroju czy nawet grę z cieniami, które znikają a wydaje się, że są obecne.

Obrazy są również zamkniętym studium malarskim, w którym czasami następuje transformacja postaci ludzkich w manekiny. Surrealistyczna konwencja przeistoczenia zaskakuje i pobudza widzów, czyli nas – świadków (również tytuł wystawy) do poszukiwań własnych tropów interpretacyjnych. Światy malarskie Łukasiewicza są pełne zagadek. Zestawianie różnorodnych planów, przedmiotów, postaci tworzy mroczną aurę opuszczenia, pustki, wyobcowania. Fantazja staje się podstawą medytacyjną tego dziwnego świata, który wciąga w pole nieograniczonych rozważań.

Jan Gryka

Marcin Łukasiewicz (ur.1979) ma w swoim dorobku wystawę indywidualną w Galerii Arndt und Partner w Zurichu (2006) oraz udział w wystawach zbiorowych, między innymi: IV Biennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Dark Dreams w Galerii Johnen w Berlinie (2004), Nova Biała w Galerii Białej w Lublinie (2005), Dark Dreams II w Galerii Johnen & Schöttle w Kolonii (2006).

Ekspozycja odbywa się w ramach cyklu wystaw pn. „Biała klasa”, prezentującego najmłodszą sztukę lubelską.