1999-2000 – POZAWYDZIAŁOWE PRZEGINANIE W KIERUNKU MOŻLIWOŚCI OTWARCIA OCZU NA OTOCZENIE, ŚWIATŁO, NATURĘ I MEDYTACJĘ SZTUKI