MARIUSZ TARKAWIAN KORYTARZ GALERII BIAŁEJ

Korytarz Galerii Białej w Lublinie odnalazł ostatnio swoje nowe przeznaczenie. Na swoją wystawę pt. „Dużo rysunków” (wernisaż odbył się 12 lutego 2016 roku) artysta Mariusz Tarkawian odtworzył na ścianach namiastkę jednej ze swoich większych realizacji pt. Kolokwium z historii sztuki i cywilizacji, jaką namalował w latach 2007-2009 w korytarzu nieużytkowanego skrzydła Centrum Kultury w Lublinie. Monumentalny pierwowzór o długości 50 m został zniszczony wskutek remontu budynku przed kilkoma laty. Tarkawian rysował w obecnym korytarzu na podstawie wydanego przez Galerię Białą albumu z dokumentacją tamtej realizacji.

Ostatniego dnia swojej wystawy, czyli 24 marca 2016 roku, Mariusz Tarkawian dorysował wybrane z niej motywy, rozpoczynając tym samym cykliczne działanie, które będzie przez najbliższy czas kontynuowane. Projekt ten polega na dodawaniu kolejnych rysunków z każdej nowej wystawy, która odbywa się w Galerii Białej.

Jak brzmi inskrypcja (przywołana z „Metamorfoz” Owidiusza), którą umieścił pośród swoich rysunków z historii sztuki, historii cywilizacji i historii wystaw Galerii Białej, Mariusz Tarkawian, zwany również „kronikarzem” tej galerii – „Et ignotas animum dimittit in artes”, co w przekładzie Stanisława Stabryły brzmi: „Wynajduje nową sztukę, zamyśla poprawić naturę”.