Krzysztof Franaszek BLACKOUT

Otwarcie: 21.04.2023, godz.: 18.00

Czynna do: 3.06.2023, w godz.: WT.-SOB. 12.00-18.00

ZAPROSZENIE - FOTO - kolumna

Krzysztof Franaszek — BLACKOUT

współpraca:

instalacja muzyczna — Michał Białk, Tomasz Gos
tekst — Tomasz Stawiszyński
robotyka — Piotr Cieślik

Krzysztof Franaszek w swojej praktyce artystycznej podejmuje tematykę związaną z egzystencją człowieka w zurbanizowanej przestrzeni miasta. Tworzy głównie rzeźby i instalacje, które nawiązują do ukrytej infrastruktury w aglomeracji miejskiej. Eksperymentuje ze światłem, dźwiękiem, asfaltem, smołą, ziemią, metalem, betonem, tworzywami sztucznymi i drukiem 3D. Jego dzieła układają się w osobne wątki, wynikające ze specyfiki architektury galerii. Tworzą artystyczną narrację pełną zaskakujących spotkań z formami powstałymi na bazie industrialnej destrukcji. Może ona przybierać złowieszczy, wręcz katastroficzny wymiar, który pojawia się również w tytule wystawy i odnosi się do uzależnienia cywilizacji od naturalnych zasobów naszej planety. Na ekspozycję składają się dzieła wcześniejsze oraz przygotowane specjalnie na tę wystawę. Formy tworzą kontrastowe i abstrakcyjne odniesienia, także poprzez wygenerowane dźwięki – efekt współpracy artysty z muzykami Michałem Białkiem i Tomaszem Gosem.

Krzysztof Franaszek, ur. 1981 w Lublinie. Absolwent ASP w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był stypendystą Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Związany z Galerią Le Guern. Prace artysty znajdują się w kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz PKO Banku Polskiego.

grafika: Krzysztof Franaszek, Kolumna, 2021 / z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

ZAPOWIEDŹ WYSTAWY:

Napisy: [Utwór na fortepianie przez cały zwiastun. Częściowo spokojny, miejscami narastający dźwięk]
Audiodeskrypcja filmu/audiowstęp:
[Film Krzysztof Franaszek – Blakałt to zapowiedź wystawy wyreżyserowany przez Marcina Studzińskiego. Rozpoczyna się od animacji. Na białym tle szare logo Centrum Kultury w Lublinie w lewym dolnym rogu i falujące przerywane linie przez cały ekran. Pierwsze kadry to ujęcia w różnej odległości instalacji składającej się ze świecących białym światłem rurek, które złączone ze sobą tworzą kwadrat. Na jego szczycie widnieją odwrócone ku górze czarne sople, które są odzwierciedleniem sinusoidy fali dźwiękowej. Wokół na podłodze dużo czarnych kabli wychodzących z dolnej części instalacji. Zbliżenie na fragment czarnej bryły smoły z zatopionymi światełkami ledowymi koloru niebieskiego. Następnie ujęcie z dołu czarnego słupa oblanego smołą. Kolejne ujęcia to montaż świecących białym światłem rurek. Rurki są ze sobą łączone, następnie całość jest przesuwana przez zespół i Krzysztofa Franaszka. Do bocznej części instalacji przytwierdzane są czarne sople. Pokazane są zbliżenia na detale.]

FILM Z WYSTAWY:

Napisy: kliknij przycisk na pasku wyświetlania CC i wybierz Polski
Audiodeskrypcja filmu/audiowstęp:
[Film Krzysztof Franaszek – Blakałt to relacja z wystawy wyreżyserowana przez Marcina Studzińskiego. Zaczyna się od animacji. Na białym tle szare logo Centrum Kultury w Lublinie w lewym dolnym rogu i falujące przerywane linie przez cały ekran. Następnie na tle tworzonym przez niewidoczną postać ukazaną w odcieniach czarnego, po lewej stronie białe napisy: Krzysztof Franaszek – Blakałt, po prawej stronie mieniąca się animacja pomarańczowych, niebieskich i zielonych kółeczek. Cały film przedstawia oficjalne otwarcie wystawy abstrakcyjnych instalacji artystycznych z udziałem artysty i publiczności. Pierwsze kadry pokazują Krzysztofa Franaszka przed mikrofonem opowiadającego o wystawie. Międzyczasie widzowie stoją wsłuchani i nagrywają telefonami wypowiedź artysty. Następnie przed mikrofonem pojawia się kuratorka Anna Nawrot i wita gości gestykulując rękoma. Zbliżenie na instalację składającą się z cienkiej struny. Kolejny kadr to uścisk kuratorki i artysty. Następnie widzowie rozmawiają z artystą, oglądają dzieła, wymieniają spostrzeżenia między sobą i robią zdjęcia. Pokazane są zbliżenia na detale poszczególnych dzieł: czarne sople, metalową formę w kształcie złożonych skrzydeł żuka. W tym czasie pojawia się artysta na tle czarnych kwadratów o chropowatej powierzchni przymocowanych do białej ściany, który mówi o szczegółach swojej pracy. Kolejne ujęcie pokazuje mężczyznę i kobietę opartych o szklaną balustradę, którzy przyglądają się instalacji złożonej ze struny znajdującej się w Patio. Na tle tej instalacji pojawiają się białe napisy: Krzysztof Franaszek – Blakałt / współpraca: instalacja muzyczna – Michał Białk, Tomasz Gos / tekst – Tomasz Stawiszyński, robotyka – Piotr Cieślik / wystawa czynna do trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego / od wtorku do soboty w godzinach dwunasta do osiemnastej / Galeria Biała / Centrum Kultury w Lublinie | ulica Peowiaków dwanaście. Na końcu pojawia się zbliżenie na poruszający się drucik, który ociera o strunę wywołując dźwięk. Ostatni kadr to białe napisy pojawiające się na środku na czarnym tle: wideo/montaż: Marcin Studziński i mniejsze litery pod spodem muzyka: Michał Białk (fortepian) i Tomasz Gos (gitara elektryczna) – OMNIPOTENS.]