Magdalena Ciemierkiewicz Czas i pętla

Otwarcie: 18.11.2022, godz.: 18.00

Czynna do: 27.01.2023, w godz.: WT-SOB 12.00-18.00

taki pejzaz gifff

Czas i pętla / Time and loop

Wiele współczesnych wydarzeń ma swój początek na peryferiach, gdzie przeszłość na różne sposoby wciąż daje o sobie znać. Jak stwierdził Dipesh Chakrabarty – światy przeszłości nie są całkowicie stracone, a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tworzą supły czasu, które zamieszkujemy. Zapraszam odbiorców do swojego doświadczenia, w którym dorastając w regionie południowo-wschodniej Polski stopniowo odkrywałam światy przeszłości, które nakładają się na współczesność i historie, które powtarzają się, krążąc po zamkniętych trajektoriach.

Moja twórczość ściśle wiąże się z jednej strony z lokalnym, autobiograficznym kontekstem mojego pochodzenia, z drugiej, rezonuje z najbardziej aktualnymi wydarzeniami współczesności. Wychodząc od tego co bliskie i bazując na własnym doświadczeniu zwracam uwagę na tendencje globalne, które jak echo odbijają się w lokalnym kontekście.

W swoich pracach ujmuję przeszłość i teraźniejszość jako porządki współistniejące w obrębie jednej przestrzeni i nakładające się na siebie. Specyfika polskiej wsi, która stanowi główne źródło moich twórczych nawiązań, łączy się z wypartą historią, różnorodnymi formami duchowości, ale także doświadczeniami takimi jak życie wśród bezimiennych mogił. Dotykam tych problemów i podejmuję próby ich przepracowania poprzez sztukę oraz twórczą grę z zastanymi schematami. Śledząc aktualne wydarzenia takie jak wojna, wykluczenie i powrót tendencji faszystowskich nie tylko w Polsce, ale i globalnie, dostrzegam także powtarzalność historii i podejmuję próby przerwania zamkniętych czasopętli. Przyszłość wolna od destrukcyjnych schematów jest dla mnie równoznaczna z koniecznością ucieczki z zamkniętych krzywych, po których historia, ale i duchowość wydają się krążyć. Jednym z najistotniejszych wątków w prezentowanych pracach jest refleksja nad duchowością zakorzenioną w chrześcijaństwie, która w swej obrzędowości i przywiązaniu do niezmiennej od wieków tradycji stała się oderwana od realnego doświadczenia i codzienności. Wychodząc od znanych motywów z historii sztuki oraz symboli religijnych dokonuję stopniowego demontażu ikonograficznego sacrum. W części prac prezentowanych na wystawie dochodzi do przerwania i symbolicznego rozczłonkowania tematu piety i jej znaczeń, ciągle obecnych nie tylko w polskiej, ale i całej zachodniej tradycji. Ujmując ten motyw w sposób krytyczny upatruję w nim pochwałę cierpienia, ofiary i zamknięcia w kręgu bólu. Jednym z motywów eksplorowanych na wystawie jest także obrzęd i powtarzalność zaobserwowane w religijnych tradycjach, które w moich pracach osadzone są w przestrzeni codziennej. W swoich działaniach twórczych dekonstruuję religijne schematy, ale także tworzę własną wizję duchowości, wynikającą z artystycznej ekspresjii i codziennej egzystencji.

Wystawa podsumowuje kilka ostatnich lat moich działań, wśród których ruch, zmiana i spotkanie z tym, co inne stały się dla mnie szansą na wyjście z zaciskającej się, powtarzalnej pętli czasu. Na kształt wystawy złożą się media takie, jak kolaż, tkanina artystyczna, video oraz malarstwo.

Magdalena Ciemierkiewicz

___

Magdalena Ciemierkiewicz, urodzona w 1992 roku w Rzeszowie. W 2016 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

 

ZAPOWIEDŹ WYSTAWY:

Napisy: [leniwa elektroniczna muzyka]
Audiodeskrypcja filmu/audiowstęp:
[Film Magdalena Ciemierkiewicz „Czas i pętla” to zwiastun wystawy wyreżyserowany przez Marcina Studzińskiego. Zaczyna się od animacji. Na białym tle szare logo Centrum Kultury w Lublinie w lewym dolnym rogu i falujące przerywane linie przez cały ekran. Całość przedstawia montaż obrazów, tkanin artystycznych i innych dzieł artystki. Pierwsze ujęcie to zbliżenie na jeden z obrazów przedstawiający niebieskie i czarne plamy barwne przypominające kamienną posadzkę. W lewym górnym rogu szara twarz kobiety w chustce na głowie. Kamera krąży wokół czarnych i niebieskich plam barwnych. Następnie zbliżone szybkie ujęcia twarzy kobiet i dzieci znajdujących się na obrazie na ciemnym tle. Cały obraz z twarzami ułożonymi na kształt trójkąta. Przed kamerą przechodzi postać, której widać tylko kawałek tułowia, widać stół, na którym położony jest plik różnych obrazów i prostokątna drewniana ramka. Osoba bierze jeden rysunek i wkłada do ramki białą stroną do siebie. Następnie nożyczkami przygniata tekturowe przykrycie ramki. Inna osoba, której widać tylko ręce, przegląda obrazy ze stołu, następnie niesie coś w większej drewnianej ramce. Niepełne obrazy, jeden niewyostrzony w tle. Kolejny kadr przedstawia ręce kobiety, która rozcina nożykiem plastikowe sznurki przyczepione do przezroczystej tkaniny zwiniętej w rulon, która leży na podłodze. Następnie z kuratorką Anną Nawrot rozwija tkaninę. Kolejne ujęcie to już rozłożona tkanina artystyczna w odcieniach czarnego i czerwonego. Zbliżenia na detale. Kuratorka i druga kobieta zdejmują czarną folię z kolejnego dzieła – tkaniny naszywanej czarnym koralikami. Zbliżenia na szczegóły. Kobiety kładą na podłodze pracę w kształcie koła koloru granatowego. Czarna ramka i tło. W ramce twarz z ręką pokazywana w różnych odcieniach i w różnych położeniach. Kadr z szarą otwartą dłonią na czarnym tle. Zmieniają się odcienie. Kadr gubi ostrość. Pojawia się cała wyciągnięta ręka na czarnym tle. Szybko zmieniają się jej kolory. Znowu otwarta szara dłoń. Przekładane są kolejne ujęcia niczym kartki w książce, które pokazują dłoń w innych kolorach. Pojawia się tułów w szarym kolorze z rozciętym bokiem, z którego płynie krew. Następnie na tle jednego z obrazów biały napis: Magdalena Ciemierkiewicz Czas i pętla. Na samym dole logo Galerii Białej i mniejszymi literami biały napis Centrum Kultury w Lublinie. Pojawiają się białe paski i czarne napisy: Magdalena Ciemierkiewicz / Czas i pętla/Tajm end lup / wernisaż osiemnastego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego, piątek, godzina osiemnasta / Galeria Biała / Centrum Kultury w Lublinie | ulica Peowiaków dwanaście. Kolejny czarny kadr, białe paski na środku i czarne napisy: wideo/montaż: Marcin Studziński i mniejszymi literami pod spodem muzyka: Fruk – Sandej Spelanking. Ostatni czarny kadr i w środkowej części białe logo Galerii Białej.]

FILM Z WYSTAWY:

Napisy: kliknij przycisk na pasku wyświetlania CC i wybierz Polski
Audiodeskrypcja filmu/audiowstęp:
[Film „Magdalena Ciemierkiewicz ‚Czas i pętla'” to relacja z wystawy wyreżyserowana przez Marcina Studzińskiego. Zaczyna się od animacji. Na białym tle szare logo Centrum Kultury w Lublinie w lewym dolnym rogu i falujące przerywane linie przez cały ekran. Pierwszy kadr pokazuje nagrania do telewizji, artystka Magdalena Ciemierkiewicz opowiada do kamery o swojej twórczości. Następnie przejście do Patio i ukazanie rozmawiających ze sobą ludzi podczas otwarcia wystawy. Pojawia się kuratorka Anna Nawrot przed mikrofonem otwierająca wystawę, obok niej stoi Magdalena Ciemierkiewicz. W międzyczasie artystka podchodzi do granatowej ściany, na której wiszą jej obrazy i poprawia dwa z nich, aby wisiały równo z pozostałymi. Kolejny kadr przedstawia artystkę wypowiadającą się do mikrofonu. W tym samym czasie pokazywane są zbliżenia na szczegóły jej prac, zarówno na obrazy, jak i tkaniny artystyczne. Zatrzymanie ujęcia na dziele oprawionym w szarą ramkę. Kamera stopniowo zbliża się do obrazu, na którym w górnej części znajduje się postać Maryi na czarnym tle, której widać tylko głowę owiniętą chustą i jedną dłoń. Podtrzymuje nią głowę Jezusa ukazanego w pozycji leżącej. Bok ma przebity, nogi zgięte a dolna część tułowia owinięta jest białym materiałem. Pod postaciami kilka rąk opuszczonych w dół. Wszystko utrzymane w czarno-szaro-białej kolorystyce. Następne ujęcie to uścisk artystki i kuratorki Anny Nawrot w Patio. Widzowie chodzą po salach i oglądają wystawę. Schodzą po schodach, podchodzą do granatowej ściany i przyglądają się wiszącym na niej obrazom. Dwójka osób stoi zwrócona ku obrazom i rozmawia. Następnie ludzie oglądają przyklejone grzbietem do ściany książki, przekładają kolejne kartki przeglądając zawartość. Ujęcie samych książek. Widzowie przechodzą obok dzieł przedstawiających na czarnym tle te same części ciała w różnych kolorach: tułów, głowa, ręce. Znowu ludzie przyglądają się obrazom na granatowej ścianie, rozmawiają, robią zdjęcia obrazom, a także sobie na ich tle. Kolejne ujęcie dzieł przedstawiających tułów w różnych kolorach. Pojawia się artystka z mężczyzną, którzy w skupieniu przyglądają się wystawie. Inny mężczyzna robi telefonem zdjęcie czarno-białemu dziełu, na którym znajduje się postać Maryi podtrzymującej dłonią głowę Jezusa i pod spodem ręce opuszczone w dół. Zbliżenie na postać Maryi i Jezusa przedstawionych tym razem w kolorze. Przejście na kolaż dzieł w czarnych ramkach i na czarnym tle. W ramkach twarz Jezusa z ręką, w różnych odcieniach i w różnych położeniach. Następny kadr to cienie osób oglądających film: na wielkiej polanie porośniętej trawą osoba podtrzymująca krzyż, którego dłuższa strona jest cała w kwiatach. Przejście do dzieła składającego się z czarnych koralików, przed nim niebieski materiał rozłożony na podłodze. Ujęcie ludzi rozmawiających przed tym dziełem, przyglądających się mu z bliska. Zbliżenia na detale. Następnie pokazane są niewielkie ekrany, na których widać ujęcia jak artystka montuje swoje dzieło. Mężczyzna stoi przed ekranami i ogląda. Sala Czarna. Na ścianie wisi obraz przedstawiający głowę Maryi w odcieniach czerwonego. Na podłodze rozłożona tkanina artystyczna. Zbliżenia na szczegóły. Bliskie ujęcia czarno-białych rysunków odzwierciedlających prace z wystawy, znajdujące się na ścianach korytarza. Ostatnie ujęcie przedstawia artystkę, która podchodzi do granatowej ściany, na której wiszą jej obrazy, a następnie zbliża się do kamery. Na tym tle pojawiają się białe paski i czarne napisy: Magdalena Ciemierkiewicz / Czas i pętla/Tajm end lup. Tło zmienia się na obraz z Sali Czarnej przedstawiający głowę Maryi w odcieniach czerwonego. Pojawiają się kolejne białe paski i czarne napisy: wystawa czynna do piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego / od wtorku do soboty w godzinach dwunasta – osiemnasta / Galeria Biała / Centrum Kultury w Lublinie | ulica Peowiaków dwanaście. Następnie mniejsze białe paski i czarne napisy: wideo/montaż: Marcin Studziński i mniejszymi literami pod spodem: muzyka: SINY – YMIR. Na końcu pojawia się białe logo Galerii Białej.]