LEON TARASEWICZ Granice malarstwa – granice galerii

Otwarcie: 15.11.2013, godz.: 18.00

Czynna do: 30.12.2013, w godz.: pon.-sob. 12.00-18.00

tarasewicz-zaproszenie

Przyglądając się twórczości Leona Tarasewicza widzimy, jak bardzo jego sztuka, opierając się na tradycyjnym rozumieniu malarstwa zdecydowanie i konsekwentnie przekracza granice tej dyscypliny artystycznej.

Malarstwo Tarasewicza wpisuje się w ciąg historyczny rozwoju sztuki, który wiedzie od konstruktywizmu i unizmu, poprzez koloryzm i abstrakcję, do najbardziej aktualnych poszukiwań. Artysta w swojej niezwykłej aktywności artystycznej, która zawiera się w dziesiątkach zrealizowanych wystaw, za każdym razem przesuwał granice w obrębie własnej twórczości. Dorobek Tarasewicza jest imponujący. W lubelskiej galerii mieliśmy okazję zobaczyć jedynie małe jego fragmenty, które zawsze zdumiewały formą kreacyjnej mocy.

Blisko 30-letnia aktywność artysty zbiega się ze zmianą funkcjonowania lubelskiej galerii. Wystawa otwiera nowy etap w jej działalności, który wiąże się ze znacznym powiększeniem powierzchni wystawowych Białej.

Wystawa Leona Tarasewicza w tym momencie wydaje się naturalną konsekwencją.

Jedyne takie deja vu: Galeria Biała i wystawa Leona Tarasewicza – na początek.

Ekspozycja, rozlokowana w kilku salach wystawowych i jest największą, jaką artysta zrealizował w lubelskiej galerii.

 

mkidn_resize

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.