JAROSŁAW PERSZKO …i czterdziestu rozbójników

Otwarcie: 17.02.2023, godz.: 18.00

Czynna do: 31.03.2023, w godz.: WT-SOB 12.00-18.00

perszko zaproszenie

„Krok”, jedna z pierwszych neonowych prac Jarosława Perszko, rzeźbiarza, autora instalacji i działań performatywnych, powstała dla Parku Rzeźby przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2016 roku. Od tej pory medium to, zdawałoby się diametralnie oderwane od artystycznego rodowodu Perszko, stanowi przedłużenie jego twórczych odpowiedzi na pytania o naturę obiektu artystycznego – wytworu spełniającego się w procesie zarówno powstawania, jak i istnienia. Światło neonu jako medium, choć efemeryczne i niematerialne na tle przeważających wcześniej prac w kamieniu i metalach, rozwija te same zagadnienia transformacji i procesualności, co jego dotychczasowe odlewanie czy wykuwanie rzeźby. Wydaje się jednak, że artysta ignoruje ten powierzchowny, estetyczny powód popularności lamp neonowych we współczesnym designie, przesuwając jego działanie w kierunku nośnika świetlnego performansu.

Instalacją „Trzy Gracje” w orońskiej Oranżerii z początku 2022 roku artysta rozpoczął cykl monumentalnych site-specific, w których dokonuje recyklingu użytych w niej 24 lamp i towarzyszących im podzespołów. To istotnie z punktu widzenia inauguracji tamtejszej wystawy w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, która zbiegła się w czasie z wybuchem wojny na Ukrainie. Sens ówczesnego pokazu zyskał nieoczekiwany, choć wstrząsający kontekst, trudny do zignorowania wobec pierwotnej intencji pracy. Być może to stało się powodem, dla którego lampy konstruujące „Trzy Gracje” w rękach artysty zyskują postać relikwii, ubierane jedynie w kolejne odsłony („Uśpione Trzy Gracje”, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2022; „Tańczący Tytani”, Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Litwa, 2022).

Realizowane przez Perszko instalacje site-specific z użyciem neonów nie tylko poszerzają jego koncepcję materialności i procesualności obiektu artystycznego, lecz także zachowują ciągłość opowieści o kondycji ludzkiej w dobie wielkiego sprawdzianu człowieczeństwa. Najnowsza koncepcja, dedykowana przestrzeni Galerii Białej w Lublinie stanowi kolejny rozdział owej narracji, w której światło zyskuje skalę totalną, ucieleśniając jednocześnie miarę człowieka.

Dorota Perszko-Sosnowska

Jarosław Perszko tworzy głównie rzeźby, obiekty i instalacje, które w metaforyczny sposób nawiązują do kruchości i przemijalności ludzkiej egzystencji i świata natury. W swojej praktyce artystycznej eksperymentuje ze szkłem, światłem, metalem, kamieniem i delikatnymi materiami, tworząc minimalistyczne formy, nasycone metafizyką. Artysta mieszka w Hajnówce i pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

 

ZAPOWIEDŹ WYSTAWY:

FILM Z WYSTAWY: