MŁODE FORUM SZTUKI

MFS / REAKTYWACJA

Otwarcie: 7.03.2014, godz.: 17.00

Czynna do: 22.03.2014, w godz.: pon.-sob. 12.00-18.00

IMG_7365_resize

 

 

 

 

 

AGNIESZKA DUDEK / MARTA FIC / JAGODA GOŁĘBIOWSKA / SYLWIA GRONOWSKA / ZHENG HUI / PAULINA JANCZYLIK / PAULINA JANOWSKA / KRZYSZTOF KORSZEŃ / MIKOŁAJ KOWALSKI / ANNA KRUK / KAJA KURCZUK / MACIEJ KUSY / AGNIESZKA OZIMEK / EDYTA PACZEŚNIAK / MAŁGORZATA PAWLAK / MAGDALENA PORUSIŁO / ALEKSANDRA STASZAK / ANNA STEPANIUK / KINGA STĘPNIEWSKA / IWONA ZYGIEL

W maju 2013 roku na wystawie w Młodym Forum Sztuki Galerii Białej pt. Autoportret – lustro i inne wspomnienia, oficjalnie zakończyliśmy kilkunastoletnią działalność tego edukacyjnego programu. Uznaliśmy, że nowe przestrzenie galerii, w wyremontowanym właśnie Centrum Kultury, sprzyjają raczej tworzeniu wystaw o charakterze indywidualnych, rozbudowanych pokazów typu retrospektywnego czy też dużych wystaw zbiorowych. W tej formule nie mieściła się działalność edukacyjna MFS.

Jeszcze w poprzedniej siedzibie na Narutowicza w MFS i Białej, organizowaliśmy rocznie około 20 wystaw, a także spotkania, pokazy i realizacje zewnętrzne w programie Podwórko Sztuki. W aktualnej sytuacji mamy zaplanowanych w ciągu roku sześć dużych wystaw. Ta dodatkowa wystawa MFS/REAKTYWACJA okazała się możliwa z powodu nieco dłuższej przerwy pomiędzy wystawami.

Trwająca dwa tygodnie wystawa jest prezentacją aktualnych poszukiwań studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Biorą w niej udział studenci z III roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz IV roku malarstwa. Większość prac powstała w ramach prowadzonego przeze mnie przedmiotu Intermedia. Wystawę dopełniają fragmenty licencjackich i magisterskich dyplomów artystycznych, które powstały w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego i dr hab. Sławomira Tomana.

Wystawa jest symbolicznym powrotem do wcześniejszych, undergroundowych działań – jest bowiem zorganizowana tylko w podziemnej Sali Dolnej i jest czasową reaktywacją Młodego Forum Sztuki.

Jan Gryka