Biała klasa

KAMIL STAŃCZAK Następny proszę

Otwarcie: 10.11.2006, godz.: 18.00

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kamil Stańczak po raz pierwszy zaprezentował się w Galerii Białej w 2005 roku z okazji wystawy jubileuszowej Nova Biała. Był również autorem projektu plakatu, towarzyszącego wystawie. Wówczas pokazał serię obrazów figuratywnych, malowanych na barwnych tkaninach użytkowych. Materiały, z których mogły powstać obrusy czy koszule zostały w bardzo przewrotny sposób wykorzystane przez malarza. Gotowe wzory i ornamenty stały się zaskakującym wyróżnikiem jego obrazów. Malowane postacie, inspirowane są fotografiami zamieszczonymi w czasopismach, reklamie lub internecie. Wydają się być bardzo konkretne. Są jednak iluzją, które tylko cytują kulturowe klisze, przekazywane przez współczesne media. Równolegle z obrazami powstały również urządzenia i obiekty, służące do malowania obrazów. Skonstruowane w niezwykle precyzyjny sposób są przez artystę wykorzystywane jako protezy. Stają się zatem zastępczym, wspomagającym środkiem, dzięki któremu może zaistnieć malarstwo w innej postaci, przedstawiającym m.in. skomplikowaną maszynerię do malowania obrazów.

Następny proszę – to tytuł obecnej wystawy Kamila Stańczaka w Galerii Białej. Jest to metaforyczne przedstawienie kolejki, zbudowanej z różnych wizerunków: od zwierząt poprzez postacie osób wielorakich zawodów, osób z minionych epok, po futurystyczne wyobrażenia robotów i monstrów. Każdy obraz łączy z pozo-stałymi jedynie białe neutralne tło, na którym postacie niemal lewitują. Tworzą one sugestywną grę znaczeń. Zarówno w całości „kolejki” jak też w poszczególnych fragmentach. Malowane z wielką pieczołowitością są rodzajem malarskiej narracji.. Czasami pojawia się jakiś element, który pochodzi z kolorowego czasopisma lub tkanina, która demaskuje podobrazie. Przeniesienie tych znaków w nowy kontekst zdaje się być rodzajem transmisji znaczeń nie tylko w obrębie samego obrazu.

„Jest to – jak mówi sam artysta – pewnego rodzaju eksperyment, mający na celu stworzenie malarskiego przedstawienia, w którym autonomia pojedynczego obrazu jest zniwelowana praktycznie do zera. Pojedyncze prace są czymś w rodzaju „segmentów”, tworzących dopiero w powiązaniu, ze sobą jedną wspólną całość. Można więc stwierdzić że właściwie maluję jeden duży obraz, obraz specyficzny, bo z założenia nie mający ani początku ani końca. Teoretycznie mógłby on rozrastać się w nieskończoność”.

Kamil Stańczak (ur. 1980) ma w swoim dorobku m.in. w 2005: roku udział w VI Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych w Galerii Awangarda we Wrocławiu, wystawę Kunstmiroffsky w Galerii Kordegarda w Warszawie, a w 2006 roku uczestniczył w Konst Massan w Sztokholmie, VI Biennale Sztuki Sacrum w Częstochowie i Białej strefie w Galerii Austriackiej w Warszawie.

Ekspozycja odbywa się w ramach cyklu Biała klasa, prezentującego najnowszą sztukę lubelską.