TOMASZ MAŻEWSKI Palindromy

Otwarcie: 21.09.2007

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cykl fotografii Tomasza Mażewskiego, prezentowany w Galerii Białej nosi tytuł Palindromy. Słowo to oznacza liczbę, wyraz lub zdanie, które czytane wprost i wspak jest takie same. Pochodzi z języka greckiego palin – wracać i dromos – droga.

Pierwotną inspiracją tych obrazów fotograficznych był cykl pt. Cementownia, dokumentujący zrujnowane, zdewastowane poprzemysłowe budowle Śląska. Palindromy są jego konsekwencją. Architektura, fotografowana pierwotnie przez artystę, uległa reinterpretacji, w wyniku której powstały nowe relacje przestrzenne. Czarno-białe, panoramiczne wnętrza i przestrzenie to fotograficzne fotomontaże, które artysta stworzył za pomocą obróbki komputerowej. Podstawową zasadą budowania ich kompozycji jest oś symetrii. Ostateczny efekt jest niezwykle zaskakujący. Realne fragmenty rzeczywistości stały się bazą do powstania obrazów, które kojarzyć się mogą z utopijnymi śladami niezwykłych cywilizacji, niemal innymi światami, tajemniczymi świątyniami nieznanych religii, mrocznymi i zagadkowymi labiryntami. Interpretacji, odczytań i odniesień może tym wypadku być wiele.

Palindromy Mażewskiego to nieskrępowana gra wyobraźni i artystyczne przekraczanie znaczeń realności i fikcji, prawdy i fałszu. To niezwykły zapis, nie tylko w sensie fotograficznym.

Tomasz Mażewski (ur.1964) jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ma w swoim dorobku wystawy indywidualne m.in. w Galerii FF i Studio 102 w Łodzi, Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz udział m.in. w Biennale Sztuki w Łodzi w 2006 roku i Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej we Lwowie w 2007 roku. Mieszka i pracuje w Łodzi.