XX-lecie Galerii Białej

Eliza Galey Percipere

Otwarcie: 28.10.2005

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eliza Galey posługuje się konsekwentnie od kilku lat metodą Braille’a. Ta specyficzna technika zapisu stała się jej artystycznym językiem. Tworzy prace, które sytuują się na granicy wizualnego postrzegania, jednocześnie fizycznie są drastyczną interwencją w strukturę papieru. Wypukłe, ledwo wyczuwalne punkty, dla widzących są ledwo śladem, dla niewidzących stają się podstawową wskazówką do odbierania informacji.

Wystawy Galey dotyczą zmysłu dotyku i jego wpływu na percepcję. Pojawia się tu forma pytania o sens sztuki jako wartości nie tylko wizualnej. A może jest inaczej – czy istnieje również inna jej wartość?

Osobliwa technika, zastosowana przez artystkę odnosi się – poprzez biel i ciemność – od dotyku i niewidzenia, wizualności i patrzenia do ciągłego rozszerzania tych znaczeń. Sfera pojęć takich jak widzialne – niewidzialne, namacalne – intuicyjne objawia się w przestrzeni, rozumianej jako sensualne jej doświadczanie. Wchodzimy do miejsca, które jest ciemne, nic nie widzimy. Czy czujemy wówczas wartość przestrzeni, czy trzymając się ścian w końcu jesteśmy w stanie wiedzieć, że świat jest trójwymiarowy. Te zdaje się oczywiste wątpliwości mogą być rzeczową wskazówką realizacji Elizy Galey.
Sam tytuł wystawy Percipere oznacza: wziąć w posiadanie, otrzymać, zauważyć, odczuć, zobaczyć.

Oprócz rysunków Galey tworzy filmy. Prezentowana na wystawie zapętlona projekcja jest rodzajem kompromisu – poprzez dźwięk i obraz staje się próbą zestawienia pojęć, istniejących jednocześnie w świecie widzących i niewidzących.
Wystawie w galerii towarzyszy „pracownia portretowa”. Każdy z widzów będzie mógł zamówić swój portret i stać się jego właścicielem ale dopiero po zakończeniu prezentacji, gdyż powstające podczas trwania wystawy prace będą eksponowane w galerii.

Autorka zastrzega sobie prawo do portretowania tylko lewego profilu. Dlaczego lewego? Może dlatego, że nasz profil jest dla nas jedynie częściowo namacalny , nawet wtedy gdy przeglądamy się w lustrze jesteśmy fizycznie i określeni i ograniczeni.

Eliza Galey (ur. w 1978 roku) jest absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom z grafiki, aneks z rysunku w 2002 roku).

Ma w swoim dorobku wystawy indywidualne m. innymi w: Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Zakręt w Warszawie (2003), Galerii Entropia we Wrocławiu (2004) w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie i Fabryce Trzciny w Warszawie oraz Galerii Wozownia w Toruniu (2005).

Uczestniczyła w wystawach zbiorowych, m. innymi w: novart.pl w Krakowie (2002), Supermarket Sztuki III w Warszawie, Anatomii momentów w Mariefred w Szwecji (2003), Breakthrough, Perspectives on art w Grote Kerk Den Haag w Holandii (2004), Art Poznań (2005).

Mieszka i pracuje w Lublinie.