RUDI VAN DIJK Perpetuum

Otwarcie: 14.06.2002, godz.: 18.00

rudi van dijk - perpetuum 116

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, obiektem i instalacją. Jego zainteresowania artystyczne koncentrują się wokół problemów syntezy barwy i formy. One też determinują i porządkują przestrzeń, która wychodzi poza obraz. Malarstwo z obiektami tworzą niezwykłą autonomię koloru, otoczenia, powietrza i harmonii. Przestrzeń staje się koncentracją barwy, przeźroczystości i naszym indywidualnym odnajdowaniem każdego elementu czy fragmentu, składającego się na całość. Każda cząstka tej struktury wywodzi się z natury, która dla van Dijka jest archetypem. Znak staje się czytelny, niezależny i samoistny. Zaś sama przestrzeń galerii jest dopełnieniem do całości, jej uzupełnieniem i artystycznym wyrażeniem.

Obecna wystawa jest trzecią prezentacją Rudiego van Dijk w Galerii Białej w Lublinie.

Pierwsza pt. Panorama odbyła się w 1993 roku. Poprzedziły ją trzykrotne podróże artysty z Holandii do Polski. Van Dijk przez kilka miesięcy przysyłał do galerii rysunki, których inspiracją był krajobraz na trasie Eindhoven – Lublin. Aranżacja tamtej wystawy stała się artystycznym odzwierciedleniem polskiego krajobrazu z jego „indywidualnymi” wolno stojącymi elementami. Stanowiła specyficzne otoczenie, przestrzeń otwartą i nieskończoną.

Następna prezentacja, pn. „Symbioza” w 1996 roku, odnosiła się przede wszystkim do przestrzeni galerii, która w przekonaniu artysty oddaje charakter polskiej architektury. Van Dijk użył w niej drewnianych i plastikowych form, które kontrastowo budowały przestrzeń, uwypuklając bądź łagodząc wnęki w ścianach, łuki sklepień, zakamarki podłogi.

Obecna instalacja pn. „Perpetuum” nawiązuje do zmienności natury, cykliczności, czasu ożywiania i obumierania, zaobserwowanego w najstarszych lasach Polski i Szwecji. Istnieje jej wizualne podobieństwo do matematycznej struktury, w której każdy element odgrywa swoją rolę. Tutaj staje się realnością poszukiwań artysty. W tych samych przestrzeniach, po raz kolejny, sztuka Rudiego van Dijk jest konsekwentnie inna i tożsama z miejscem powołania.

Anna Nawrot

RUDI VAN DIJK (ur.1944 roku) mieszka i pracuje w Eindhoven w Holandii.